התאחדות יועצי מימון לדיור

משכנתה לוקחים רק עם יועץ רשום

הצטרפו אלינו


יועץ משכנתה ועדיין אינך חבר?

זה הזמן להצטרף אלינו. החברות בהתאחדות אינה זולה והכניסה להתאחדות אינה קלה. למרות זאת כדאי לך להיות חבר בהתאחדות יועצי מימון לדיור מסיבות אלו:

  • שותפות במאבק חברתי למען זכותם של אזרחי ישראל לקבל ייעוץ מקצועי מטעמם בעת שהם מקבלים את ההחלטה הכלכלית הגדולה בחייהם.
  • עזרה הדדית עצומה מחברים אחרים בהתאחדות. מאות ההודעות שעוברות כל יום בין החברים בערוצי התקשורת השונים הם העדות הטובה ביותר לרצון המשותף לסייע אחד לשני.
  • חשיפה לציטוטי ריבית שהשיגו חברים אחרים בהתאחדות
  • הכשרות מקצועיות במסגרת כנסים לחברי ההתאחדות
  • מודעות הלקוחות לכך שעליהם לבחור יועץ מורשה תלך ותעלה. גם דרישות הכניסה להתאחדות הולכות ועולות. כניסה עכשיו וקבלת תעודה, דף אישי באתר ההתאחדות להוכחת חברות, תהווה נכס משמעותי מול הלקוחות המתלבטים שלך.