התאחדות יועצי מימון לדיור

משכנתה לוקחים רק עם יועץ רשום

יחסי הציבור של העמותה 2018 / ניר הירשמן