התאחדות יועצי מימון לדיור

משכנתה לוקחים רק עם יועץ רשום

ימית אפריאט מייצגת את ההתאחדות בתכנית הרדיו של ז’וז’ו אבוטבול