התאחדות יועצי מימון לדיור

משכנתה לוקחים רק עם יועץ רשום

בחינת רצון לקנות לידים לחברי התאחדות בלבד


שלום רב,
דובר רבות לאחרונה בפורומים של ההתאחדות על רצון החברים לעודד גיוס לקוחות לחברים בערוצים שונים.
כדי לקדם נושא זה אנו מבצעים פעולות שונות שמטרתן הינה חשיפת היועצים ועידוד ייעוץ על ידי יועץ רשום (חבר בעמותה) לפני ביצוע מהלך כל כך משמעותי כמו משכנתא.

יצרנו קשר עם אתר כלכלי מוביל אשר מוכן למכור לחברי העמותה לידים איכותיים במחיר מיוחד. אנו סבורים כל הלידים המדוברים
איכותיים משני טעמים:
א. מדובר על ליד בזמן אמת. לאתר יש מערכת הפצה אשר תעביר את הליד עם יצירתו ולא כעבור ימים כאשר האדם
כבר שכח שהכניס פרטיו לאתר.

ב. הלידים יועברו עם פילוח גאוגרפי כך שיועץ יקבל ליד מלקוחות בהם הוא יכול לטפל בפועל.

כדי לדעת אם יש טעם בהמשך המשא ומתן עם האתר הכלכלי אנו מבקשים למלא את השאלון שלמטה.
אין מילוי השאלון מחייב אך הוא חשוב לנו כדי לדעת שטרחתינו אינה לחינם.
נעדכן אתכם מיידית עם סיכום העניין ומועדים להפעלתו.
הרישום למיזם יהיה על בסיס כל הקודם זוכה, ועקב הערכת הכמות הידועה כרגע, ניתן לומר ש-50 הנרשמים הראשונים יהיו במיזם בשלב ראשון, והשאר ברשימת המתנה.