התאחדות יועצי מימון לדיור

משכנתה לוקחים רק עם יועץ רשום

מבחן כניסה להתאחדות


 

בשנת 2016 בעקבות משבר ביחסים בין הבנקים ליועצי המשכנתאות, הוקמה עמותת יועצי מימון לדיור.

העמותה מהווה בית מקצועי ליועצי המשכנתאות ופועלת להבטיח את זכותם של אזרחי ישראל לייעוץ וייצוג הוגנים מול הבנקים.                                               

העמותה פועלת להסדיר את המעמד הרגולטורי של יועץ המשכנתאות כמקצוע המחויב ברישיון בעל תוקף, לשפר את הרמה המקצועית של היועצים, פועלת להגברת התחרות בשוק המימון ונלחמת על זכויות האזרחים/לווים בכל הקשור לעיוותים מול הבנקים המסחריים, בנק ישראל, הכנסת וגורמים נוספים.                                           

עמותת יועצי מימון לדיור כוללת כיום כ-600 חברים    ( יועצים רשומים ) שהם הרוב המכריע של היועצים המקצועיים בשוק.                                               

 

העמותה שמה לעצמה מספר יעדים לקידום תחום היעוץ :

 1. מיצוב היועצים כגורם משפיע ומשמעותי מול כל הגופים הרלוונטיים  כמו בנק ישראל, משרד השיכון והבנקים.
 2. העשרת הידע של כלל היועצים ושיתופו באמצעות פלטפורמה ייעודית  וייחודית למטרה זו.
 3. כנסים מקצועיים
 4. עד להכרה רשמית במקצוע  הייעוץ , ההתאחדות לוקחת על עצמה להסמיך יועצים הרשומים בהתאחדות יועצי המשכנתאות.

פעילויות עיקריות שההתאחדות קידמה –                         

 1. מאבק והשגת הכרה של בנק ישראל בחשיבות ייעוץ המשכנתאות והנחייה לבנקים

לאפשר ליועצים לייצג את הציבור.                                            

 1. יצירת מערכת לשיתוף פעולה עם בנק ישראל והנהלות הבנקים.
 2. איחוד הגופים הוותיקים שייצגו יועצים בעבר לגוף מייצג אחד – והוא ההתאחדות.
 3. פעולות לטובת ציבור הלווים:
 • הארכת תוקף האישור העקרוני מ 12 ימים ל 24- ימים.
 • מתן הנחיה לבנקים על איסור העלאת ריבית על תמהיל המשלב מסלול זכאות.
 • הכרה בשמאות שנעשתה על ידי שמאי בהפניית בנק אחד בכל יתר הבנקים.
 • פעילות עיקשת וייצוג ציבור הלווים בתקופת הקורונה
 • נוהל המסדיר ייצוג של ציבור נוטלי המשכנתאות ע”י יועץ משכנתאות אובייקטיבי
 • מחשבון זכאות לנוחות ומיצוי זכויות של ציבור נוטלי המשכנתאות באתר משרד השיכון .                                    
 1. שימור והרחבה של הידע המקצועי בקרב היועצים.
 2. יצירת מנגנון לעזרה הדדית ושיתוף מידע בין יועצים.

תנאי הקבלה של החברים להתאחדות:

 • בעל עסק חוקי
 • ייעוץ המשכנתאות מהווה עיסוקו העיקרי
 • עמידה במבחן המקצועי של ההתאחדות
 • חתימת המועמד על אמנת ההתאחדות
 • חתימת המועמד על הצהרת יושר
 
 
מועדי המבחנים הקרובים:
 
 08.06.2021 בשעה 10:00-13:00 במכללת אורין שפלטר, יגאל אלון 123 תל אביב
10.08.2021 בשעה 10:00-13:00 במכללת אורין שפלטר, יגאל אלון 123 תל אביב
26.10.2021 בשעה 10:00-13:00 במכללת אורין שפלטר, יגאל אלון 123 תל אביב
28.12.2021 בשעה 10:00-13:00 במכללת אורין שפלטר, יגאל אלון 123 תל אביב

המבחן כולל שני חלקים עיוני ומעשי , מצ”ב הנושאים לבחינה – 

נושאים
מימון(אחוזי מימון והקצאת הון)
תמהילים והרכב ההלוואה
זכאות
מחיר למשתכן
בטחונות
מסלולים ולוחות סילוקין
ביטוחים
מושגים כלליים

 

בברכה

       אבי אבגיל  –     יו”ר ההתאחדות               

      יפה וקסמן –   יו”ר ועדת מבחנים                               

       חברי הנהלת  ההתאחדות                                                 

 

 

 

תשלום והרשמה למבחן 

מצורפים עוד מבחני דוגמה עדכניים ( 2019 ) לרשתוכם –