התאחדות יועצי מימון לדיור

משכנתה לוקחים רק עם יועץ רשום

מבחן כניסה להתאחדות


חברות וחברים

התאחדות יועצי מימון לדיור (יועצי משכנתאות) הכריזה ומכריזה לאורך כל הדרך שמקצועיות היא אבן יסוד בפעילות העמותה ועל כן עליה להנחילה לכלל חבריה הקיימים ולכל אלה שרוצים וירצו להצטרף בעתיד.
לצורך שמירת המקצועיות ועדכונה, נערכו וייערכו כנסים מקצועיים בהם נדונים נושאים מרכזיים לעומק, מפותח אתר אינטרנט שיאפשר אגירת ידע מקצועי רב לשימוש החברים, מנוהלות שתי קבוצות ווטסאפ בהן זורם ידע רב שלא יסולא בפז לאורך כל היום, לא נותרת שאלה ללא מענה מקצועי.
אני משוכנע, שההישגים שהשיגה העמותה בשנה בה היא קיימת, הגיעו אך ורק כי שכנענו את כל הגורמים הנוגעים לשינוי שאנחנו מקצועיים ברמה מאד גבוהה, שאנחנו מוכנים לשים את המקצועיות למבחן, שאנו משקיעים רבות במקצועיות, שזה לחם חוקינו!
לאור האמור לעיל, החליטה הנהלת ההתאחדות, על בסיס המלצה של ועדת קבלה, לקיים מבחן כניסה לכל מצטרף/ת חדשים לעמותה, ואנחנו רוצים את כולם/ן. זה המקום לחדד ולהדגיש, מטרת המבחן אחת היא, שמירה על רמת ידע הולמת בין חברי העמותה, ולא חלילה סינון.
החברות בהתאחדות היום, למרות שאנו עדין לא גוף יציג, מקנה יתרונות לא מבוטלים לחבריה גם מעבר למקצועיות, וזאת כי הגופים הרגולטוריים הבינו כי מעבר למקצועיות, נושא היושר והאמינות והמחויבות ללקוח מטרידים אותנו הרבה יותר מאשר את הבנקים, והם רואים בנו היום, עד להסדרה אחרת, מקור מהימן לאנשי מקצוע מעולים!
אני מצרף לכם מבחן לדוגמא, אשר הושקעה בו מחשבה רבה והוא קורץ מתוך אוסף שאלות רחב הרבה יותר. המטרה היא לסייע לכם להנחיל את הידע לתלמידיכם בכדי שיצליחו ויצטרפו אלינו וימשיכו לצבור ידע ולהצליח במקצוע מרתק.
כולי תקווה, שנצליח במאבקנו המלא והצודק להסדרה מלאה של המקצוע, והמבחן ייכתב על ידי מי שיבחר לעסוק במתן הסמכה/רישוי למקצוע.
בהצלחה לכולנו!

יוסי                             סולניק
יו”ר התאחדות יועצי מימון לדיור

המבחנים הקרובים  יתקיימו בתאריכים:
 
יום רביעי ה-23.09.20 בשעה 9:00 בבוקר,רחוב העמל 11 במשרדים של פוקוס,ראש העין 

המבחן כולל שני חלקים עיוני ומעשי , מצ”ב הנושאים לבחינה – 

נושאים
מימון(אחוזי מימון והקצאת הון)
תמהילים והרכב ההלוואה
זכאות
מחיר למשתכן
בטחונות
מסלולים ולוחות סילוקין
ביטוחים
מושגים כלליים

 

מבחן לדוגמה קיץ 2017

תשלום והרשמה למבחן 

מצורפים עוד מבחני דוגמה עדכניים ( 2019 ) לרשתוכם –