התאחדות יועצי מימון לדיור

משכנתה לוקחים רק עם יועץ רשום

מיסוי עסקאות נדל”ן / רואה חשבון סלי אלון


הרצאתו בכנס אילת 2018 של רואה חשבון סלי אלון על מיסוי עסקאות נדלן

המצגת