התאחדות יועצי מימון לדיור

משכנתה לוקחים רק עם יועץ רשום

סיכום וידאו של כנס אילת 2018


שלושת הימים של כנס אילת כבר מאחורינו. הידע והמידע שנצבר בכנס ממשיכים איתנו ומעמיקים את הבסיס שעליו נשען ייעוץ איכותי.

סיכמנו בקליפ קצר חלק קטן מהרגעים היפים של הכנס.