התאחדות יועצי מימון לדיור

משכנתה לוקחים רק עם יועץ רשום

סקר הבנקאים הגדול


כנס אילת השנה מתחיל מסורת אשר אנו מקווים כי תימשך. בכנס יהיו חברי כנסת, נציגי בנק ישראל ונציגי הבנקים המסחריים. כחלק מאירועי הכנס, אנו רוצים להשיק מדד איכות שירות הבנקים של התאחדות יועצי המשכנתאות. כאן אתם אמורים להיכנס לפעולה ולתת משמעות לכותרת מדד השירות של התאחדות יועצי המשנכתאות.

אנא מלאו את הסקר שלמטה.

בהצלחה, הנהלת ההתאחדות