התאחדות יועצי מימון לדיור

משכנתה לוקחים רק עם יועץ רשום

עדכון עוגני הבנקים למשכנתאות 11/6/19


מצורף עדכון עוגני הבנקים לתאריך ה-11/6/19 , העדכון נערך ע”י אורן שלו ועל כך אנו מודים לו .

תהנו .

עוגנים 11/6/19