התאחדות יועצי מימון לדיור

משכנתה לוקחים רק עם יועץ רשום

כנס אילת 2018 – מושב הפתיחה


דברי פתיחה ועדכון שנתי – יוסי סולניק, יו”ר העמותה
מראש העין לאילת – סיפור הקמתה של העמותה אבי אבגיל, ממייסדי העמותה
דברי ברכה – קובי קלמן, מנכ”ל כלל משכנתאות
אתר ההתאחדות – רימון חייט, חבר ההנהלה