התאחדות יועצי מימון לדיור

משכנתה לוקחים רק עם יועץ רשום

קידום כלכלי למשפחות באמצעות השקעות נדל”ן / מלי אליאך


מלי אליאך מספרת על עבודתה בקידום משפחות מבחינה כלכלית באמצעות השקעה בנדל”ן