אודות

התאחדות יועצי המשכנתאות , הגוף המקצועי היחיד המאגד יועצי משכנתאות מוסמכים ומקצועיים. חברי ההתאחדות הם יועצים עצמאיים, בעלי משרדים, ושכירים העובדים ו/או מופעלים ע”י משרדי יעוץ משכנתאות ברחבי הארץ, חברי ההתאחדות מתקבלים על סמך קריטריונים מקצועיים מחייבים הכוללים:

 • הכשרה מקצועית במוסד מוכר.                   
 • הסכמה וחתימה על קוד אתי.  
 • מעבר מבחן ידע ורמה מקצועית המעיד על המומחיות.
 • פעילות בתחום כעיסוק עיקרי.    
 • וועדת קבלה.  
 • ההנהלה
 • ועדת ביקורת
 • ועדת אתיקה
 • ועדת חברים
 • ועדה מקצועית
 • ועדה כלכלית - רווחת היועץ​
 • ועדת מחוזות
 • ועדת דיגיטל
 • ועדת הדרכות
 • תפקידים נוספים

הנהלת התאחדות יועצי המשכנתאות הינה הנהלה אשר נבחרת מידי שנתיים בבחירות ע”י חברי העמותה. הנהלת ההתאחדות אחראית על קבלת ההחלטות והפעולות בעניין העמותה ומנהלת את קשרי ההתאחדות ופעולות ההתאחדות מול כל גופי המימון והרגולציה.

מעוניינים בפרטים? תשאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם

ועדת הביקורת הינו גוף שקיומו נדרש בכול עמותה. גם בעמותה שלנו הוקם הגוף הזה עם ייסודה. בניגוד לחברי ועדות אחרות בהתאחדות חברי ועדת הביקורת נבחרים ע”י האסיפה הכללית של ההתאחדות ומידי שנה מציגים את הדו”ח השנתי של הועדה בפני החברים.

תפקידי ועת הביקורת:

 • לוודא שפעילות והחלטות הועד המנהל אכן מקדמים את מטרות העמותה בהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית
 • לוודא שתקנון העמותה מייצג כראוי את כל היבטי הפעילות של הועד המנהל
 • לבקר את תקינות פעילותו של הועד המנהל תוך דגש על חיסכון, יעילות ערכי מוסר וטוהר המידות
 • לבצע בקרה תקציבית ולבחון את עבודתו של רואה החשבון של העמותה
 • להוות גוף אובייקטיבי אליו יכולים חברי העמותה לפנות בכל טענה באשר להתנהלות לא תקינה של ההנהלה או ועדותיה
 • להאיר את עיני חברי העמותה ביחס לאופן בו מתנהל הועד המנהל מנקודת המבט של ועדת הביקורת.

 

מתוך תחומי אחריות אלו נגזרת גם פעילות הועדה השוטפת. בהסכמה עם ההנהלה הסכמנו, כבר בתחילת דרכינו, שנציג ועדת הביקורת ישתתף בכול ישיבת הנהלה. ועדת הביקורת זוכה לשיתוף פעולה טוב מצד הנהלת ההתאחדות – גם כשיש נקודות מחלוקות לגבי הדרך שיש לפעול במצבים השונים שבהם אנחנו נתקלים בהתנהלות השוטפת. במיוחד בשנים הראשונות לקחה על עצמה ועדת הביקורת תפקיד נוסף שאינו מוגדר בתחומי אחריותה והוא לסייע להנהלה לייצר נהלי עבודה ראויים ולכן כתבה הוועדה טיוטות נהלי עבודה בתחומים שונים וביניהם: נוהל תקציב, נוהל בחירת ספקים, נוהל קבלת והפסקת חברות של חברים, נוהל פרסום מאמרים וראיונות באמצעי המדיה השונים, נוהל הפקת כנס ועוד. חלקם אושרו וחלקם עדיין נבדקים.

תרומה משמעותית אחרת של חברי הוועדה הייתה לבניית ודיוק תקנון העמותה. הושקעו בכך שעות עבודה רבות כיוון שאנחנו מאמינים שלהגדרות אלו השפעה רבה על אופן התנהלות ההתאחדות. התקנון הוא זה שמגדיר את מטרות העל של ההתאחדות, גופי ההתאחדות, דרך התנהלות הבחירות לעמותה, כללי האתיקה, התנהלות האסיפה הכללית של החברים ועוד. כמעט בכול שנה מוצעים ומאושרים שינויים בתקנון. תקנון הינו מסמך חובה בעמותות והוא משמש כלי עבודה שוטף לאופן ההתנהלות של העמותה . 

מעוניינים בפרטים? תשאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם

ועדת האתיקה נבחרה ע”י הנהלת התאחדות יועצי משכנתאות. ועדת האתיקה פועלת כוועדה  המוסמכת לערוך שימוע ובירור לתלונות אשר מתקבלות על ידי חברי העמותה והגורמים השונים. מתפקידי הועדה לבדוק כל תלונה שמתקבלת ולהוציא מסקנות והמלצות להנהלת ההתאחדות לאחר סיום בירור פרטי התלונה והסקת המסקנות .
חברי הועדה הינם יועצי משכנתאות ותיקים- מדור המייסדים- שמטרתם הינה לשמור על טוהר המקצוע ופעילות תקינה של כל חברי ההתאחדות.

מעוניינים בפרטים? תשאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם

תפקידה של ועדת החברים היא להיות “המסננת” הראשונה בקבלת חבר או חברה חדשה להתאחדות יועצי המשכנתאות. חברי הועדה שהינם יועצי משכנתאות ותיקים ומנוסים מבצעים שיחה / ראיון ראשוני עם המועמדים, במהלך הראיון מסבירים למועמדים על ההתאחדות פועלה ויעדיה השונים, כמו כן מבצעים תאום ציפיות עם המועמד בדבר החברות בהתאחדות (חובות וזכויות) וכמובן תוך כדי מבצעים החברי הועדה בדיקת רקע מקצועית לכל מועמד או מועמדת המעוניין/ת להצטרף להתאחדות. לאחר שחברי הועדה מאשרים את המועמד או המועמדת, אלו מוזמנים למבחן קבלה הבוחן את רמת המקצועית של אותו מועד להצטרפות להתאחדות יועצי המשכנתאות. 
במידת הצורך וועדת החברים, ממליצה על פתור ממבחן במקרים מסוימים בפני ועדת חריגים של ההתאחדות.

מעוניינים בפרטים? תשאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם

הועדה המקצועית אחראית על בדיקת המידעים המגיעים ממקורות המידע השונים ( בנק ישראל , אתרי כלכלה , מחקרים ) בחינתם והעברת הידע והטמעתו בארגון . הועדה עוסקת במשך כל השנה במציאת פתרונות לעוולות צרכניות ופועלת לפתרונם בדרכים מגוונות אל מול הרגולטורים , בנק ישראל , וחברי הכנסת . בנוסף הועדה עוסקת בכתיבת מאמרים ומידע ליח”צ ההתאחדות על מנת לגשר על פערי המידע גם של ציבור הלקוחות . כיום הועדה מקדמת מס’ חוקים ופתרונות מול בנק ישראל , משרד השיכון , הבנקים וחברי הכנסת . 

מעוניינים בפרטים? תשאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם

הוועדה הכלכלית הינה הגוף אשר אמון על 1. שיתופי פעולה עסקיים 2. הסכמים כלכליים עבור חברי ההתאחדות, במישור הראשון זהו הגוף אשר מגדיל את שיתופי הפעולה בין הבנקים וגופי האשראי עבור היועצים תוך העמקת הקשר בין חברי ההתאחדות לגופי המימון ופתיחת דלתות היכן שצריך (מגדילים את הכוח שלנו במישור המקצועי והעבודתי), ניתן למצוא בין השיתופי פעולה של הוועדה הכלכלית במישור זה לדוגמה את מקס, לאומי, מרכנתיל, מדלן, ועוד…..(יש דברים שטרם נחתמו והם בהליכים כרגע) ובמישור השני (הכלכלי) ניתן למצוא את שיתופי הפעולה וקידום ההתאחדות על ידי הוועדה עבור היועצים כמועדון allclub ”על העסק” וכן השגת תנאים מועדפים ברמת הצרכנות עבור החברים בהתאחדות.

מעוניינים בפרטים? תשאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם

בהתאחדות ישנם מחוזות בפריסה ארצית בכדי לאפשר שירות טוב יותר לחברי ההתאחדות הרשומים. למנהלי המחוזות אחריות רבה והם מספקים פתרונות וכנסים מול גופי המימון ברמה המחוזית.

מעוניינים בפרטים? תשאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם

תפקיד ועדת הדיגיטל והתוכן בהתאחדות הינו לקשר את הצרכים הטכנולוגים וכמות התוכן שעוברת בעמותה עם מס’ חברים כה גדול למסודר ומאורגן . בעמותה נאספים כמויות תוכן אדירות והודעות אשר יש למפות ע”פ חשיבות ההודעה , את ההודעות החשובות לדאוג כי כל חברי ההתאחדות יחשפו אליהם ופערי הידע והמידע יצטמצמו . בנוסף הועדה נמצאת כל הזמן בבדיקות אמצעים טכנולוגים ודיגיטלים על מנת להישאר חדשנית ומעודכנת , ואף בוחנת את הצרכים להעברת תכנים ופתרונות אוטומציה . כיום הוועדה עוסקת מול פיתוח האתר שיהפוך לכלי שימוש יום יומי לחברי ההתאחדות ופיתוח אפליקציה להעברת מסרים וידע ארגוני .  

מעוניינים בפרטים? תשאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם

התוכן המקצועי בהתאחדות לשיפור הידע המקצועי הינו אחד מהמרכיבים החשובים בהתאחדות. ועדת ההדרכות מתאמת את התכנים המקצועיים והסדנאות המקצועיות אשר מועברות לחברי ההתאחדות בצורות שונות דיגיטליות ופיזיות.

מעוניינים בפרטים? תשאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם

גזבר ההתאחדות ויועץ המשפטי של ההתאחדות הינם חלק משמעותי לקידום ההתאחדות והעמותה.

מעוניינים בפרטים? תשאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם

Scroll to Top