מחשבון משכנתה

במחשבון זה תוכלו ליצור סימולציות למשכנתה המבוקשת על ידכם , וכן להצעות שקיבלתם מהבנקים למשכנתאות. המחשבון הינו מחשבון משוכלל אשר ניתן לחשב בו גם מדדים עתידיים שהינם חלק בלתי נפרד מהמשכנתה , ולראות את צפי הגידול ועלויות הריבית.

Scroll to Top