מעורבות ציבורית

מאז הקמתה, ההתאחדות עוסקת הרבה בייצוג ציבור נוטלי המשכנתאות בישראל, ע”י התערבות וייצוג בוועדות בכנסת, בדיונים מול בנק ישראל, בשינוי רגולציות בתחום, וכן בייעוץ לבנק ישראל כאשר הוא שוקל להוציא תיקון רגולטורי בתחום זה.

ההתאחדות מסייעת גם בפתרון בעיות ספציפיות באמצעות שימוש בקשריה עם ראשי הבנקים למשכנתאות לצורך הטמעה תקינה של הנהלים בתחום. מתחילת משבר הקוררונה – פעילות ההתאחדות קידמה רבות פתרונות יציתיים עבור בעלי המשכנתאות בארץ, כגון ייעוץ לבנק ישראל בנושא הגדלת משכנתה קיימת ל70% לצורך כיסוי חובות, ועוד.
לקחת משכנתה בישראל – קל יותר לכולם בזכות ההתאחדות!

Scroll to Top