כנסים והרצאות

ההתאחדות רואה חשיבות רבה בקיום כנסים והרצאות מקצועיים עבור חברי העמותה, על מנת לשמר, לרענן, ולעדכן את הידע בתחום חשוב זה וכן בתחומים נושקים לו. בכנסים אלו מגיעים לא אחת נציגי בנקים, חברות מימון חיצוניות, ואף נציגים מהכנסת. כמו-כן בפעילות פאנלים מקצועיים, והרצאות העשרה וגיבוש בין היועצים.

Scroll to Top