התאחדות יועצי מימון לדיור

משכנתה לוקחים רק עם יועץ רשום

דמי חבר 2018


לאחר תום ההתרגשות מהכנס באילת ותחילת שנת העבודה אנו מבקשים לחדש את החברות בעמותה באמצעות דמי החבר אשר על פי החלטת ההנהלה יעמדו השנה על 950 שקלים.

לתשלום

דמי החבר יושקעו בקידום מטרות העמותה:

  • העמקת הידע המקצועי של היועצים, חברי העמותה באמצעות מערכות מידע ייעודיות, כנסים והרצאות.
  • קידום מעמד היועץ מול הבנקים ומול הציבור באמצעות יחסי ציבור ועבודה מול הרגולטורים (בנק ישראל, ממונה על ההגבלים העסקיים ואחרים), הבנקים וכנסת ישראל למען ביסוס מעמד היועץ בצורה חוקית ובאופן בו הבנקים לא יוכלו לחזור ולבטל את זכות הציבור בייעוץ מימון מטעמו.
  • עידוד הציבור הכללי לקחת יועץ רשום בהתאחדות לצורך תכנון המשכנתה ומקורות מימון אחרים לרכישת דירה וכן ניהול משא ומתן עם הגופים המלווים בשם הלקוחות.

בשנה האחרונה ראינו התקדמות מדהימה לכיוונים המבוקשים. ראינו למשל כי הבנק שהיה הכי עויין ליועצים, שלח לכנס באילת את הנציג הבכיר ביותר. ראינו גם את בנק הפועלים והבינלאומי שולחים נציגים.

לא מובן מאליו כלל כי יו”ר ועדת הרפורמות של הכנסת, חברת הכנסת רחל עזריה תעביר נאום מרשים בכנס וכן יו”ר ועדת הכספים, חבר הכנסת, הרב גפני אשר מסר ברכת וידאו מרגשת.

מהקשרים המתהדקים בנינו לבין הכנסת, בנק ישראל והבנקים המסחריים אנו יכולים לקבוע כי המגמה תימשך גם השנה וביתר שאת. חברים חדשים מצטרפים, ארגוני יועצים אחרים בדרך להתמזג איתנו וכשאנו עוברים את שלוש מאות החברים הרשומים, המותג יועץ רשום הולך ותופס תאוצה גם בציבור הרחב המבין יותר ויותר כי כדאי לו לבדוק באתר שלנו האם הוא מתכוון לעבוד עם יועץ אשר עומד בסף אתי ומקצועי או שהוא לוקח סיכון בהחלטה מאד גדולה מבחינה כלכלית.

 תודה רבה על האמון. אנו נשקיע את כספי החברות בהמשך קידום מטרות העמותה.

 

לתשלום

החודש עברנו את ה- 300 חברים בעמותה ואנו הגוף הגדול ביותר ובקרוב היחיד המייצג את יועצי המשכנתאות בישראל. גאווה גדולה.