מסמכים למשכנתה

בעמוד זה תוכלו פירוט על המסמכים הנדרשים לפי סוג עסקה וכן דוגמאות למסמכים השונים הנדרשים ע”י הבנקים וחברות המימון כגון : כתבי הסמכה ליועצים , אישורי רו”ח , בקשות לפרעונות מוקדמים והקפאות משכנתה ועוד.

Scroll to Top