החזון

“יועץ המשכנתה מצמצם את פערי הידע העצומים הקיימים בין הבנקים לבין הלקוח”.    

מילים אלו נאמרו על ידי חבר הכנסת הרב גפני, חבר הכנסת פולקמן, הממונה על ההגבלים הישראלים, המפקחת על הבנקים ונגידת בנק ישראל בישיבה בועדת הכספים בשנת 2016. .                          
בחזון העמותה ידע כל לווה שנמצא בתהליך רכישה של נכס ו/או לוקח החלטות כלכליות חשובות וקריטיות, כי באמצעות יועץ משכנתאות מקצועי ואובייקטיבי אשר עומד בסף דרישה מקצועי ואתי, יקבל את המידע הדרוש, והייעוץ הנכון לקבלת ההחלטות והליווי המקצועי עד להשגת משכנתא מתוכננת היטב ומתאימה לצרכים הפיננסים.
ייעוץ לקראת מימון רכישת דירה פוגש את המשפחה בשעה לחוצה וקריטית מבחינת עתידה הכלכלי לשנים רבות.                                        
אנו סבורים כי רק יועץ רשום רשאי לקחת אחריות כזו על כתפיו ולסייע למשפחה, בהוגנות, שקיפות מלאה ושמירה על אתיקה מקצועית.                                    
היועצים הרשומים הינם אלו אשר עמדו במבחני הקבלה לחברות בהתאחדות ועומדים בסף מקצועי ואתי.                                        
לצורך קידום המקצוע ואת העוסקים בו, ההתאחדות מפיקה ויוזמת באופן שוטף לקיומם של כנסים, הדרכות והשתלמויות הן  באופן עצמאי והן בשיתופי פעולה מול הבנקים על מנת להעמיק ולהרחיב את הידע המקצועי אצל היועצים הרשומים.                

חברי ההתאחדות מעודכנים באופן רציף לגבי שינויים במערכת הבנקאית, ונהנים ממעטפת רחבה של עזרה הדדית ומענה שוטף לשאלות מקצועיות בין כל היועצים הרשומים.
ההתאחדות משתפת פעולה ומייצגת את כלל היועצים תחתיה, באופן רציף מול המוסדות הבנקאיים, פועלת ומובילה לשינויים באופן העבודה בעבור יועצי המשכנתאות, ובפרט לטובתו של הלקוח                        
מטרת ההתאחדות להמשיך לקדם את מקצוע  ייעוץ המשכנתה כמחויב ברישיון רשמי . 

Scroll to Top