התאחדות יועצי מימון לדיור

על משכנתה מתייעצים עם יועץ מימון לדיור רשום

חזון וערכים


חזון

יועץ המשככנתה מצמצם את פערי הידע העצומים הקיימים בין הבנקים לבין הלקוח. את זה לא אנחנו אמרנו אלא חבר הכנסת הרב גפני, חבר הכנסת פולקמן, הממונה על ההגבלים הישראלים, המפקחת על הבנקים ונגידת בנק ישראל.

אנו שואפים לכך שמצד אחד כל לקוח יוכל להתייעץ עם יועץ משכנתה לפני ביצוע אחד המהלכים הכלכליים הגדולים בחייו ומצד שני יועץ המשכנתה יהיה אדם מקצועי אשר עומד בסף מקצועי ואתי.

ערכים

ייעוץ לקראת מימון רכישת דירה פוגש את המשפחה בשעה לחוצה וקריטית מבחינת עתידה הכלכלי לשנים רבות. אנו סבורים כי רק יועץ מורשה רשאי לקחת אחריות כזו על כתפיו ולסייע למשפחה.

כדי לאפשר רק ליועצים מורשים לפעול אנו פועלים בכמה מישורים

  • קבלה לחברות בהתאחדות רק של יועצים אשר עומדים בסף מקצועי ואתי
  • קיום של הדרכות והשתלמויות על מנת להעמיק את הידע המקצועי עוד ועוד אצל היועצים המורשים
  • עדכונים שוטפים לגבי שינויים ומערכת גדולה של עזרה הדדית רציפה בין כל 250 היועצים המורשים