מהתקשורת

בעמוד זה תוכלו כתבות שההתאחדות יזמה והשתתפה בהם בתקשורת הארצית. הכתבות כוללות סרטונים מערוצי הטלויזיה ולינקים לכתבות בתקשורת הכתובה.

בחלק זה תוכלו לצפות בפעילות ההתאחדות למען ציבור הלווים בישראל מול הגופים במדינה , בכדי שתוכלו לקחת משכנתה טובה יותר וללא עיוותים צרכניים.

Scroll to Top