צוות ההתאחדות

התאחדות יועצי המשכנתאות , הגוף המקצועי היחיד המאגד יועצי משכנתאות מוסמכים ומקצועיים.

חברי ההתאחדות הם יועצים עצמאיים, בעלי משרדים, ושכירים העובדים ו/או מופעלים ע”י משרדי יעוץ משכנתאות ברחבי הארץ, חברי ההתאחדות מתקבלים על סמך קריטריונים מקצועיים מחייבים הכוללים:

יורם אדרי

יורם אדרי

ועדת ביקורת

יורם אבישר

יורם אבישר

ועדת ביקורת

אבי גבאי

אבי גבאי

ועדת ביקורת

דורון בן יוסף

דורון בן יוסף

ועדת ביקורת

רפי יהלומי

רפי יהלומי

ועדת ביקורת

מריאלה אוחיון

מריאלה אוחיון

ועדת אתיקה

יואל שלסינגר

יואל שלסינגר

ועדת אתיקה

סנדרה סוריאנו

סנדרה סוריאנו

ועדת אתיקה

רחל רייס

רחל רייס

ועדת אתיקה

אבי ברק

אבי ברק

ועדת אתיקה

נופר יעקב

נופר יעקב

ועדת חברים

אבי אבגיל

אבי אבגיל

ועדה מקצועית

יונתן ברלינר

יונתן ברלינר

ועדה מקצועית

ברוך פיירשטיין

ברוך פיירשטיין

ועדה מקצועית

שימי אדזיאשוילי

שימי אדזיאשוילי

ועדה מקצועית

שי פרלמן

שי פרלמן

ועדה כלכלית - רווחת היועץ​

אבי יוסופוב

אבי יוסופוב

ועדת מחוזות

אבי אבגיל

אבי אבגיל

ועדת מחוזות

עוזר קולטטש

עוזר קולטטש

ועדת דיגיטל

שימי אדזיאשוילי

שימי אדזיאשוילי

ועדת דיגיטל

שימי אדזיאשוילי

שימי אדזיאשוילי

ועדת הדרכות

שימי אדזיאשוילי

שימי אדזיאשוילי

חבר הנהלה

אבי אבגיל

אבי אבגיל

חבר הנהלה

יונתן ברלינר

יונתן ברלינר

חבר הנהלה

נופר יעקב

נופר יעקב

חבר הנהלה

אבי יוסופוב

אבי יוסופוב

חבר הנהלה

ברוך פיירשטיין

ברוך פיירשטיין

חבר הנהלה

שי פרלמן

שי פרלמן

חבר הנהלה

יוסף קירשנבוים

יוסף קירשנבוים

חבר הנהלה

שימי אדזיאשוילי

שימי אדזיאשוילי

בעלי זכות חתימה בבנק

ארז שמש

ארז שמש

בעלי זכות חתימה בבנק

יונתן ברלינר

יונתן ברלינר

בעלי זכות חתימה בבנק

ארז שמש

ארז שמש

גזבר

ימית אפריאט

ימית אפריאט

אחראית על תקציבים וחסויות

שימי אדזיאשוילי

שימי אדזיאשוילי

אחראית על תקציבים וחסויות

נופר יעקב

נופר יעקב

ועדת חריגים

יוסף קירשנבוים

יוסף קירשנבוים

ועדת חריגים

יוסף קירשנבוים

יוסף קירשנבוים

ועדה לקשרי בנקים

ברוך פיירשטיין

ברוך פיירשטיין

ועדת יחסי ציבור

שימי אדזיאשוילי

שימי אדזיאשוילי

ועדת יחסי ציבור