צוות ההתאחדות

התאחדות יועצי המשכנתאות , הגוף המקצועי היחיד המאגד יועצי משכנתאות מוסמכים ומקצועיים.

חברי ההתאחדות הם יועצים עצמאיים, בעלי משרדים, ושכירים העובדים ו/או מופעלים ע”י משרדי יעוץ משכנתאות ברחבי הארץ, חברי ההתאחדות מתקבלים על סמך קריטריונים מקצועיים מחייבים הכוללים:

נופר יעקב

נופר יעקב

יו''ר ההנהלה
משה גלעדי

משה גלעדי

חבר הנהלה
נעמי כהן

נעמי כהן

חבר הנהלה
אבי יוסופוב

אבי יוסופוב

חבר הנהלה
יונתן ברלינר

יונתן ברלינר

חבר הנהלה
אבי גבאי

אבי גבאי

מנכ''ל